Forwardist - Instagram játék 1.

2019. szeptember 30. by Rigó Ági

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Forwardist Instagram 1. nyereményjáték
A játék meghatározása: A forwardist.hu (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Forwardist (@forwardist_mag) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A játék időtartama

A játék 2019. szeptember 30. napján kezdődik és 2019. október 6-án 24:00-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a forwardist.hu (@forwardist_mag), illetve a Footshop (@footshop) Instagram oldalaival, és „Kedveli” a forwardist.hu Instagram oldalán található játékra irányuló 2019. szeptember 30-án közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („tageli”) 1 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2019. október 6. 24:00 óráig a http://instagram.com linken elérhető Instagram képet „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 1 ismerősét megjelöli, valamint a forwardist.hu (@forwardist_mag) és a Footshop (@footshop) hivatalos Instagram oldalait követi.

6. Nyeremény

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „tagelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalakat követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: 1 db Eastpak X Raf Simons övtáska. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon gépi sorsolóprogram segítségével.

 7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2019. október 6. 24:00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes értesítése 2019. október 10-én  22:00 óráig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesíti a Szervező. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyezteti a Szervező. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2019. október 13. 24:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a forwardist.hu a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

9. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a forwardist.hu hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A forwardsit.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a forwardist.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A forwardist.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

10. Adatkezelés

A nyereményjáték során a forwardist.hu nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: forwardist@judeandfriends.com

A bejegyzés trackback címe:

https://forwardist.hu/api/trackback/id/tr3215184192
süti beállítások módosítása